logoCreated with Sketch.
Hero image

Umowa o dzieło – zgłoszenie na formularzu RUD od stycznia 2021

2021.04.08

Umowa o dzieło – zgłoszenie na formularzu RUD od stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia zawieranych umów o dzieło do ZUS. Aby zgłosić umowę należy wypełnić formularz RUD. W tym celu można wysyłać podstawowe dane o zawartej umowie za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych.

KTO MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA ZUS O ZAWARCIU UMOWY O DZIEŁO?

Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło dotyczy płatników składek oraz osób fizycznych, które zawierają z wykonawcami umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów lub jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.) jeśli nie są płatnikami składek, czyli nie muszą rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych co najmniej 1 ubezpieczonego. Takie organizacje nie muszą informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

Natomiast osoby fizyczne, które zawarły w 2021 r. z wykonawcami umowy o dzieło, mają obowiązek zgłosić je w ZUS bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnicy składek czy nie.

JAKICH UMÓW O DZIEŁO NIE TRZEBA ZGŁASZAĆ W ZUS?

Obowiązek rejestracji w ZUS nie dotyczy umów o dzieło, które:

  • zostały zawarte własnym pracownikiem,
  • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • zostały zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

KIEDY POINFORMOWAĆ ZUS O ZAWARTYCH UMOWACH?

Termin na zgłoszenie umów o dzieło w ZUS to 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Źródło: www.zus.pl

 

kancelariadenaro.com

© - Wszelkie prawa zastrzeżone


Polityka prywatności


projekt:

mazak.studio